BRANSAMENTE ELECTRICE

Pentru bransamente electrice definitive monofazate sau trifazate sunt necesare in urmatoarele documente:

  • C.I. persoana fizica sau C.U.I.-ul firmei si C.I. reprezentant firma, depinde de cine incheie contractul,
  • act de proprietate, contract de vânzare-cumparare sau inchiriere, dupa caz,
  • plan cadastral de incadrare in zona 1:500 si 1:2000,
  • acordul proprietarului de incheiere contract pe numele chiriasului (atunci cand este vorba de inchiriere, legalizat daca proprietarul este persoana fizica),
  • certificatul de urbanism,
  • avizul de amplasament de la ENEL,
  • autorizatia de constructie in termen sau receptia lucrarii de la primarie (la cladirile noi),
  • pentru persoanele juridice este necesara si cunoasterea contului si a bancii unde are firma deschis contul,
  • tensiunea ceruta (monofazic sau trifazic) si puterea necesara (lista cu toti consumatorii),
  • schita spatiilor ce vor fi alimentate, cu pozitia tabloului general, unde va ajunge coloana de alimentare cu energie.